کنسانتره و مواد اولیه صنعت غذایی

مسئول بازرگانی

برای استفاده از امکانات تبلغی سایت با مسئول بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

علی اکبر علیان نژادی

Tel:09126839475        E_mail: aliyan@foodna.ir