اخبار صنعت نمایشگاهی ایران و جهان

پیش گزارش افتتاحیه آگروفود 2020 + آمارها
یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۳۲
شیرینی و شکلات ایران، کام 80 کشور را شیرین کرد
پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۹:۰۱

نمایشگاه های صنایع غذایی ایران در سال 97

نمایشگاه های خارجی