اخبار صنعت نمایشگاهی ایران و جهان

پیش گزارش افتتاحیه آگروفود 2020 + آمارها
یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۳۲

نمایشگاه های صنایع غذایی ایران در سال 97

نمایشگاه های خارجی