اخبار صنعت نمایشگاهی ایران و جهان

عطر ناب نان روستایی ایران در سئول
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
نمایشگاه صنایع‌غذایی ارگانیک و سبز چین
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۶

نمایشگاه های صنایع غذایی ایران در سال 97

نمایشگاه های خارجی