سرویس اختصاصی خبری، حلال صنایع غذایی

اولین پروانه کاربرد نشان حلال در محصولات کشاورزی صادر شد
مدیرکل استاندارد استان خوزستان گفت: اولین پروانه کاربرد نشان حلال در محصولات کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی این استان صادر شد.