دوشنبه / ۲۸ مهر ۱۳۹۹ / ۲۲:۱۷
سرویس : سرویس خبری انگلیسی
کد خبر : ۹۷۶۱۱
گزارشگر : ۳۵۱۴
فودنا
سرویس سرویس خبری انگلیسی

تاثیر سلول‌های سوماتیک بر کیفیت شیرخام و فرآورده‌های شیری

بیماری ورم پستان نوعی واکنش التهابی است که با افزایش سلول‌های سوماتیک، به عنوان شاخص بیماری، همراه است. در اثر این بیماری، صنعت شیر متحمل خسارات اقتصادی فراوانی می‌شود

افزایش بار میکروبی شیر و تغییر در ترکیبات آن نظیر کاهش الکتوز، کازئین، چربی، برخی از انواع ویتامین‌ها نظیر ویتامین B2 ،B1 ویتامین C و مواد معدنی مانند کلسیم، فسفر، پتاسیم و روی در اثر بروز این بیماری رخ می دهد. بعالوه افزایش میزان سدیم، کلر، سرم آلبومین، ایمنوگلبولین ها، الکتوفرین و انواع آنزیمهای پروتئولیتیک مانند پالسمین، انواع کاتپسین، الستاز و سایر آنزیم ها مانند لیپاز، b-گلوکورونیداز، کاتالایز از دیگر آثار این بیماری به شمار می آیند.
 
از آنجایی که از طریق فرآیندهای حرارتی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، نمی توان آنزیمهای فوق را غیر فعال نمود، در نتیجه حضور و فعالیت آنها در شیرخام بر کیفیت و ماندگاری فرآورده هایی مانند ماست، پنیر، شیرخشک، شیر نوشیدنی پاستوریزه و استریل موثر است، در ضمن این آنزیمها از طریق هیدرولیز کازئین، موجب افت بهره پنیرسازی نیز می شوند. با توجه به اینکه بیماری ورم پستان موجب افت کیفیت محصوالت شیری میشود، هدف اصلی این مقاله مرور اهمیت سطح سلولهای سوماتیک در سراسر زنجیره تامین شیر است. در مجموع می توان گفت به منظور بهبود کیفیت شیرخام و فرآورده های حاصله، پیشگیری و کنترل بیماری ورم پستان در سطح دامداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 

دانلود فایل اصلی مقاله 

 

 

کاری از 

- حمید عزت‌پناه: عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران 

مهناز خدائی: شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

- جلیل وند یوسفی: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 

-  امین افشار: عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

-  مریم مصلحی شاد: دانش آموخته گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

 

 

(دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹) ۲۲:۱۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها