شنبه / ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ / ۰۹:۰۹
سرویس : فرآورده های لبنی
کد خبر : ۹۶۵۱۸
گزارشگر : ۳۵۱۶
اقتصاد نمایشگاه
سرویس فرآورده های لبنی
یوسف جهانبخش مدیرعامل بستنی ظفر

بستنی ظفر طعمی خوش برای 4 همسایه ایران

بســتنی ظفر فعالیت خود را در ســال ۱۳۵۷ با مدیریت آقای مظفر جهانبخش سفیدی در تهران با تولید انواع بستنی و بستنی زمستانی آغاز نمود . این شرکت، اولین تولید کننده بستنی قیفی زمستانی در ایران و جهان است. همچنین بستنی ظفر در بیشتر شهرهای کشــور نمایندگی و به 4 کشور همسایه عراق، افغانستان، آذربایجان و ارمنستان صادرات دارد.

در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات با مدیر جوان و تلاش گر شرکت بستنی ظفر آقای یوسف جهانبخش به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.
 
تاریخچه و ســوابق شــرکت را برای مخاطبان نشــریه” اقتصاد و نمایشگاه” شرح دهید؟
 
شرکت ظفر در ســال ۱۳۵۷ با مدیریت آقای مظفر جهانبخش ســفیدی آغاز به کار کرد در ابتدا فعالیت شرکت به صورت سنتی انجام شده ولی به مرور بالاخص از سال 1392 با تغییرات جدید با ورود به فاز صنعتی شرکت متحول شد و محصولات متنوعی را در ســبد کالاهای خود قرار داد، شرکت ما در شهرک صنعتی خوارزمی در جاده خــاوران قــرار دارد و درتولیــد انواع بستنی فعالیت می کند.
 
چه کالا و خدماتــی در بازار ارائه می دهید و جایگاه شما در بازار کجاست؟
 
کارخانه ما محصولات و بستنی های تابستانی و زمســتانی را تولید می کند. با تغییرات صورت گرفتــه و ایجــاد نــوآوری در تولید بســتنی زمستانی سعی شده که از قند استفاده کمتری در محصولات داشته باشــیم و به نظر مشتریان و سلایق مختلف پاسخ بدهیم و محصولی سالم و با کیفیت را به مشتریان و بازار ارائه کنیم. در گذشته بســتنی های زمســتانی به حالت ســنتی و لقمه ای تهی میشد، که زمان مصرف آن نامطلوب بود، به همین دلیل حالت قیفی را طراحی کرده و ثبت اختراع کردیم.
 
چه برنامه ای برای افزایش اشتغالزایی دارید؟
 
در حــال حاضر ۱۵ نفــر نیروی انســانی در کارخانه مشــغول به کار هستند، بیشتر فعالیت شرکت توسط دستگاههای اتوماتیک انجام می شود، البته ســعی بر استفاده بیشــتر از نیروی انسانی داریم و با طرح های توسعه در آینده نیاز به اشتغال بیشتر نیزخواهیم داشت.
 
جدای از بحث سود از بعد وظیفه نیز به دنبال آن هســتیم که در طرح هــای مختلف نیروی انســانی بیشــتری را جذب کنیم و اشتغالزایی ایجاد کند
 
شــرکت شــما چه برنامه ای برای گسترش فعالیت خود دارد؟
 
ما سعی داریم به همه ســلیقه های مشتریان توجه کنیم بر این اســاس قصد داریم ظرفیت تولید خود را به حدی رسانده تا برای هر سلیقه، نوع بستنی با بسته بندی متفاوت وجود داشته باشد و به سلیقه مشــتری از نظر طعم و مزه و میزان قند و بسته بندی پاسخ بدهیم. همچنین ســعی داریم با بخش آزمایشــگاه همکاری محکمی داشته باشیم تا بتوانیم از مواد قندی کمتری اســتفاده کنیم چون متاســفانه مصرف قند و شیرینی در ایران فراتر از حد مجاز است، برای همین ســعی بر استفاده از قندهای طبیعی به جای شــکر و افزودنی های مصنوعی مانند شــربتهای گلوکــز و… داریــم که این موضوع تاثیر مثبت بر سلامت جامعه دارد
 
چه مشکلات و چالش هایی پیش روی شرکت شما و این صنعت قرار دارد؟
 
متاســفانه برخــی تولیــد کننده هــا از روی ناچاری مجبــور به انجام کارهایی شــدند تا در این بــازار باقی بمانند، ولی بــا این حرکت ها از کیفیت و کمیت محصولات کاســته شده است و برای همیشــه از بازار کنار می روند.
 
شــرکت ما ســعی دارد ضمن حفظ کیفیــت و افزایش میزان تولیدات خود، به ســلیقه های مختلف و متنوع توجه کند و ســهم خود را از بازار حفظ و گسترش دهد. براین اســاس حفظ سلامت و تولید ســالم و با کیفیت، مهمترین چالش این صنعت است و باید براســاس استانداردها و نظر مشــتریان و کارشناســان تولید با کیفیت ارائه شود.
 
ویروس کرونا چه تاثیری بر روی کسب و کار شما گذاشــت و ایا در شرایط کرونا تعدیل نیرو داشته اید؟
 
خیر خوشــبختانه ما در مجموعه ظفر تعدیل نیرو نداشــتیم. ما از همــان روز اول تدابیر و پروتکل های بهداشتی را در شرکت اجرا کردیم زیرا این محصول به دســت مشتری می رسد و باید کاملا سالم باشد
 
به عنــوان تولید کننــده در صنعت شیرینی و شکلات انتظار شما از نهادهای حمایتی مانند دولت و بانک ها چیست؟
 
این نهادها همیشه پشــتیبان ما هستند ولی با شــرایط اقتصادی کنونی تهیه مــواد اولیه به ســختی و گاهی تا دو برابــر ارزش واقعی خود به دســت ما می رســد. لذا ثبات بازار و اقتصاد و قیمت هــا اهمیت زیــادی دارد و باید تلاش شــود که بازار در یک شــرایط باثبــات هزینه تولید معقول ومنطقی داشــته باشــد و بتوانیم محصولی با حفظ قدرت خرید مردم به دســت آنها برسانیم.
 
چرا برای شما تهیه مواد اولیه سخت است؟
 
چــون هزینه ها خیلــی زیاد شــده و مصرف سوخت تاثیر گذار است و روی قیمت تمام شده هر محصولی تاثیر گذار است. از این بابت هرچه بتوانیم از داخل مواد اولیــه خود را تهیه کنیم شرایط بهتری خواهیم داشت.
 
شــرکت ظفر در زمینه صــادرات و ارزآوری چه جایگاهی در اقتصاد کشــور دارد؟
 
در حال حاضر برنامه ما افزایش حجم صادرات به کشــورهای منطقه اســت ما در حال حاضر به کشــورهای عراق ، افغانســتان، ارمنستان و آذربایجان صادرات داریم و علاقه مندیم که در بازار کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشیم.

برای ســوال آخر، به نظر شما آینده صنعت بستنی ســازی به عنوان بخشی از صنعت شیرینی و شکلات در کشور چگونه خواهد بود؟
 
خوشــبختانه در دهه اخیر صنعت شــیرینی و شکلات در ایران پیشــرفت زیادی کرده و ما صادرات قوی از ایــران به تمام چهار قاره داریم.
 
این برای کشور ما افتخار آمیز است که برندهای ایرانی در ســطح بین المللی در حال گسترش هستند و در ســطح بین المللی حضوری موثر داشــته اند، این افتخاری برای ایرانیان و صنعت ایران اســت که طعم و عطر ایرانی را به ســایر کشــورهای جهان صــادر می کند، لذا نســبت به آینده این صنعت بســیار خوشــبین هستم، زیــرا ایران ســرزمین طعم هــا و عطرها و مزه های مختلف با کیفیت مطلوب اســت و میوه و شیرینی و صنعت غذای ایران شهرتی عالم گیر دارد.
(شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹) ۰۹:۰۹

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها