دوشنبه / ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ / ۲۲:۲۳
سرویس : فرآورده های لبنی
کد خبر : ۹۶۱۳۸
گزارشگر : ۳۵۱۴
سرویس فرآورده های لبنی

تأثیر اسانس گیاه چویر بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس

تأثیر اسانس گیاه چویر بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس در طی تولید و نگهداری پنیر سفید ایرانی را در چکیده و مشروح مقاله این مطلب بخوانید.

سابقه و هدف: افزایش سطح آگاهی مردم و نگرانی درخصوص عوارض نگهدارنده‌های شیمیایی، کاربرد مواد نگهدارنده و ضدمیکربی گیاهی را افزایش داده است.
 
 تاکنون مطالعه‌ای در خصوص اثرات ضد میکربی اسانس چویر در محصولات لبنی انجام نشده است. 
 
این مطالعه با هدف تعیین تأثیر اسانس گیاه چویر بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس در روند تولید پنیر سفید ایرانی با روش پله‌ای- مانعی صورت گرفت. 
 
مواد و روشها: در این مطالعه پس از جمع‌آوری گیاه چویر از کوه‌های دالاهو کرمانشاه، اقدام به اسانس‌گیری با استفاده از روش تقطیر با بخار آب و شناسایی اجزای آن به کمک دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرمی گردید. 
 
فعالیت ضد باکتریایی گیاه مذکور در غلظت‌های 0075/0%، 015/0% و 03/0% اسانس مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. 
 
یافته‌ها: آنالیز شیمیایی اسانس منجر به شناسایی 60 ترکیب با مجموع 84/96% شد که بیشترین ترکیب تشکیل دهنده آن سیس- اسایمن بود. غلظت‌های 015/0% و 03/0% به طور معناداری مانع از رشد باکتری در طی مدت نگهداری گردید (01/0>P) اما در غلظت 0075/0 درصد تأثیر معنی‌داری مشاهده نشد (01/0
 
مولفان: محمد جواد داردرفشی، غلامرضا بهرامی، احسان صادقی*، معصومه خان احمدی، میترا محمدی، رضا محمدی

 

دانلود مشروح مقاله

 

(دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹) ۲۲:۲۳

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها