یکشنبه / ۲ تیر ۱۳۹۸ / ۲۰:۱۹
سرویس : سرویس عمومی
کد خبر : ۸۶۵۸۸
گزارشگر : ۳۵۵۱
فارس
سرویس سرویس عمومی

کاهش ۶.۲ درصدی سهم بانک کشاورزی در یک شرکت تولید تخم مرغ

مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ گفت: با عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام شرکت سیمرغ در بورس، سهم بانک کشاورزی از این شرکت ۶.۲ درصد کاهش می‌یابد.

امروز یکشنبه ۲ تیرماه مقدار ۱۰ درصد سهام شرکت سیمرغ با نماد سیمرغ به تعداد ۱۳۰ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهم به عنوان پانصد و بیست و هشتمین شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، عرضه اولیه شد که کف قیمت هر سهم ۵۰۰۰ ریال و سقف آن ۵۱۰۰ ریال بود.
در این زمینه مهرداد نعمتی مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ وابسته به بانک کشاورزی سهم بانک کشاورزی در این شرکت ۵۳.۱ درصد مربوط به شرکت مهر ۷۸ بود که با واگذاری این ۱۰ درصد از سهام این سهم به ۶.۲ درصد کاهش می‌یابد.
وی در مورد اینکه آیا بانک کشاورزی قرار است بقیه سهام خود در شرکت تولید تخم‌مرغ سیمرغ را در راستای سیاست کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها واگذار کند،‌ گفت:‌ در آینده باقیمانده سهام بانک در شرکت سیمرغ به صورت بلوک مدیریتی واگذار می‌شود و در حال حاضر عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام به صورت کوتاه مدت و به روش ثبت‌سفارش (بوک‌بیلدینگ) انجام می‌شود که حداکثر سهم برای هر نفر ۴۰۰ سهم مطابق ضوابط بورس خواهد بود.
همچنین طباطبایی معاون شرکت سیمرغ گفت: این شرکت جوجه‌های مادر تخم‌گذار را از شرکت هندریکس هلند وارد می‌کند و تولید جوجه مادر گوشتی و نیز تولید تخم‌مرغ در کشور را تامین می‌کند.
وی گفت: ۷.۵ درصد تولید تخم‌مرغ کشور در شرکت سیمرغ انجام می‌شود و در کارخانه سیمرغ خراسان نیز هم تخم‌مرغ و هم جوجه یکروزه گوشتی و هم کارخانه جوجه‌کشی و کارخانه دان مرغ و جوجه مادر گوشتی وجود دارد.
وی گفت: ۵۳.۱ درصد سهام شرکت سیمرغ مربوط به شرکت مهر۷۸ وابسته به بانک کشاورزی است که با این عرضه اولیه ۶.۲ درصد از این رقم کاهش پیدا می‌کند.
به گفته طباطبایی شرکت سیمرغ در سال ۵۳ با سرمایه اولیه ۴ میلیون تومان به وسیله بخش خصوصی آقایان گرامی، برخوردار و آگاه در اصفهان، جاده ذوب‌آهن در ۱۶ هکتار تاسیس شد و اواخر سال ۵۴ به اولین تولید رسید.
سال ۵۹ این شرکت مشمول بند ج قانون حفاظت از صنایع و ملی اعلام شد و بین بانک‌های کشاورزی، ملی، تجارت تقسیم شد که سهام عمده به میزان ۵۰۵ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان رسید و از سال ۶۹ تا امروز مدیریت شرکت سیمرغ با سهامداری عمده بانک کشاورزی اداره می‌شود و سرمایه شرکت از محل سود انباشته مرتب افزایش یافته و در حال حاضر سرمایه شرکت ۱۳۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان منقسم به یک میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۳۰۰ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهم ۱۰۰۰ ریالی است که از این سهام ۵۳.۱ درصد مربوط به شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ مربوط به بانک کشاورزی، ۹.۳ درصد مربوط به شرکت آینده پویا، ۱۴.۷ درصد مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، ۹.۶ درصد مربوط به بانک کشاورزی، ۱۳.۳ درصد مربوط به سهامداران خصوصی است که سود شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۷، ۹۸ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان بود و تولید شرکت سیمرغ به حدود ۴۷ هزار تن تخم‌مرغ در سال می‌رسد. همچنین در کنار تولید تخم‌مرغ تولید جوجه یک‌روزه گوشتی و جوجه تخم‌گذار تولید می‌شود.
وی گفت: کارخانه‌های سیمرغ در استان اصفهان، کرمان، یزد، خراسان رضوی، قزوین، همدان که ۹ واحد آن به صورت ملکی و ۷ واحد به صورت استیجاری وجود دارد.
طباطبایی در مورد صادرات تخم‌مرغ گفت: از سال ۹۵ که در دی و بهمن یکی از واحدهای شرکت سیمرغ در اصفهان درگیر آنلفوانزای فوق حاد پرندگان شد،‌تولید آن واحد کاهش یافت و در کل کشور ۲۳ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قطعه مرغ تخم‌گذار و گوشتی به خاطر آنلفوآنزا معدوم شد و در مجموعه سیمرغ فقط واحد اصفهان درگیر بیماری شد که آن سال کاهش تولید بود، اما از سال ۹۰ هر دو واحد به تولید رسیدند.
وی اضافه کرد: ما در حال حاضر از ظرفیت اسمی تولید یعنی ۳۰ هزار تن در سال عبور کرده‌ایم و به ۴۹ هزار تن تولید رسیدیم که ۶۰ درصد بیشتر از ظرفیت اسمی شرکت است و یک واحد جدید در یزد و کرمان راه‌اندازی شده، صادرات به کشورهای اطراف به میزان اندک داریم، اما برنامه صادرات وسیع وجود ندارد و عمده تولید تخم‌مرغ در داخل کشور به صورت رقابتی عرضه می‌شود.
طباطبایی گفت: در دو ماه امسال ۱۴ هزار تن تولید داشتیم که طبق برنامه امسال تولید به ۵۴ هزار و ۶۵۰ تن خواهد رسید.
در این جلسه معرفی شرکت سیمرغ برای عرضه اولیه در بورس تقوی‌فرد مدیرعامل شرکت حضور نداشت و به جای وی خانم طباطبایی گفت: سیاست‌های کلی شرکت را باید مدیرعامل پاسخ دهد.
در این نشست همچنین مهرداد نعمتی مدیرعامل خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ گفت: بر اساس جلسه معرفی شرکت در روز چهارشنبه که مدیرعامل سیمرغ اعلام کرد، می‌گویم میانگین قیمت هر کیلو تخم‌مرغ از سوی شرکت سیمرغ ۷۵۰۰ تومان در سه ماهه اول امسال به فروش رسیده و بیش از اینکه در زمینه قیمت‌گذاری تخم‌مرغ تابع قیمت‌های تکلیفی سازمان‌های حمایتی و یا نظارتی باشیم، بیشتر متاثر از عرضه و تقاضا در بازار قرار داریم.
وی گفت: فعلا برنامه صادراتی برای سال ۹۸ نداریم و برای فروش داخلی برنامه‌ریزی می‌شود.
طباطبایی در این نشست گفت: سرمایه شرکت بعد از اینکه در سال ۵۹ ملی اعلام شد، ۲۰۰ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان بود. با توجه به بدهی‌های شرکت به بانک‌ها، این سرمایه به ۱۱۴ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۵۰۰ هزار تومان در آن زمان کاهش یافت. سهم بانک کشاورزی ۲۶۰ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان بود و در مجموع ۵۰۵ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۹۰۰ هزار تومان سرمایه بانک‌ها در سیمرغ بود که اولین افزایش سرمایه در سال ۸۰ صورت گرفت و از رقم ۵۰۰ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان به ۸ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان رسید و بعد این رقم به ۱۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان از محل سود انباشته اضافه شد و از ۱۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ۸۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رسید و در نهایت سال گذشته از محل سود انباشته شرکت رقم سرمایه شرکت به ۱۳۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان رسید.
وی گفت: حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد از سود شرکت به عنوان سود سهامداران پرداخت شد و بقیه سود صرف افزایش سرمایه شرکت شد.
وی میزان تولید تخم‌مرغ سیمرغ را ۷.۵ درصد تخم‌مرغ کشور و ۲۰ درصد تولید جوجه یکروزه کشور ذکر کرد.
در این نشست مجتبی نوروزی معاون اعضای شرکت بورس گفت: عمده درآمد سیمرغ از محل فعالیت‌های اصلی شرکت بوده و عمده سود آن برای توسعه فعالیت استفاده‌ شده و علاوه بر پرداخت حقوق سهامداران به افزایش سرمایه کمک شده است و این افزایش سرمایه به ۱۳۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان ماحصل ۱۹ سال فعالیت شرکت است.
نعمتی در این نشست در پاسخ به نحوه افزایش سرمایه شرکت از ۸۰ میلیارد به ۱۳۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان گفت: این افزایش از محل میزان تولید و فروش محصول و نیز افزایش قیمت محصول که در جامعه روی داده، بوده است.
همچنین طباطبایی در مورد طرح توسعه واحد بردسیر کرمان گفت: این واحد تولید تخم‌مرغ از شرکت پدیده خریداری شده و مشغول آماده‌سازی آن هستیم که ۵ هزار تن تولید تخم‌مرغ، ۴۸۶ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار و ۷۵۰۰ تن تولید در ۱۸ ماه تولید تخم‌مرغ برای این واحد پیش‌بینی شده است.
وی ظرفیت واحد مرغ تخم‌گذار کرمان را ۷۰ هزار تن دانست و گفت:‌ این واحد بین دو سالن قدیمی احداث شده که به تازگی به مرحله تولید رسیده است.
پس از این نشست خبری، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در تالار معاملات بورس حاضر شده و لوح پذیرش و عرضه اولیه شرکت سیمرغ را به مدیران سیمرغ اهدا کرد.
همچنین مدت زمان سفارش‌گیری در مورد این عرضه اولیه تا ساعت ۱۳ تمدید شد.

(یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸) ۲۰:۱۹

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها