چهارشنبه / ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ / ۰۹:۵۷
سرویس : شیرینی و شکلات
کد خبر : ۷۰۶۹۰
گزارشگر : ۱۰۰۶
سرویس شیرینی و شکلات
امیرحسن مهرجو، مدیر بازاریابی گروه صنعتی مینو:

سال 95 استمرار وضعیت رکود توام باتشدید بدبینی نسبت آینده بود / بروکراسی اداری و سوء استفاده‌های موجود، امکان بهبود شرایط صنعت را به حداقل رسانده است

امیرحسن مهرجو، مدیر بازاریابی گروه صنعتی مینو در گفتگو با خبرنگار فودنا گفت: مهم‌ترین ویژگی صنعت درسال 95 استمرار وضعیت رکود توام باتشدید بدبینی نسبت به رویدادهای آینده است.

به گزارش فودنا مهرجو مدیر بازاریابی گروه صنعتی مینو درباره‌ی راهکار خروج از رکود سال 95 در سال جاری نیز گفت: زمانی از رکود خارج میشویم که تولید، مصرف و سرمایهگذاری افزایش یابد. بطورکلی میزان مصرف تابعی از درآمد و پیش بینی وضعیت آینده است که این رابطه برای هر دو ویژگی بصورت مستقیم است یعنی افزایش درآمد یا پیشبینی وضعیت بهتر در آینده مصرف زمان حال را ارتقاء میدهد. خود درآمد درصورتی بطور واقعی افزایش مییابدکه درمجموع تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و افزایش درآمدی که هرساله جهت جبران تورم درجامعه اعمال می گردد افزایش واقعی نبوده و در واقع خود عامل تورم وکاهش درآمد واقعی و قدرت خریداست.

 

عوامل کاهش یا تثبیت میزان مصرف و تشدید رکود

مدیر بازاریابی گروه صنعتی مینو در ادامه افزود: درسال 95 افزایش نرخ ارز نیز مزید برعلت شد تا صنایع داخلی که عموما" از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌نمایند با کاهش حاشیه سود یا افزایش زیان مواجه گردندکه بایک تاخیر حداکثر4 ماهه به بازار و نهایتا" مصرف کننده تحمیل خواهدشد و این موضوع نیز مجددا" باعث کاهش درآمد واقعی و قدرت خرید و در نتیجه کاهش میزان مصرف خواهدشد.

وی در گفتگو با خبرنگار فودنا افزود: ازطرف دیگرعلیرغم گذشت مدت زمان قابل توجه از توافق و اجرای برجام در وضعیت روابط اقتصادی با سایرکشورها بهبود چندانی حاصل نشده و آثار مثبت چندانی از این بابت قابل لمس نبوده است و انتخاب رئیس جمهور تندروی امریکا نیز مزید برعلت شده تاتحلیل و برداشت نسبت به وضعیت اقتصادی آینده چندان مثبت و بهتر از وضعیت فعلی نباشد .

همه اینها درمجموع طرف دوم تابع مصرف را کاهنده و منفیتر مینماید و نتیجه آن کاهش یا تثبیت میزان مصرف و تشدید رکود میگردد. علاوه بر این، این موضوع موجب میگردد افرادیکه چه در داخل و یا ازخارج کشور امکان سرمایهگذاری را دارند پس ازتحلیل این شرایط بدلیل عدم امکان کسب سهم بازار یا دشواری بسیار زیاد آن از سرمایهگذاری منصرف و یا آنرا به تاخیر بیندازند و این موضوع هم اثر مضاعف روی رکود خواهدگذاشت .

 

مهرجو نیز ادامه دارد: عدم شناسایی صنایعی که در بلند مدت توان برخورداری ازمزیت نسبی درسطح بین الملی را دارند و حمایت غیراصولی از صنایعی که از چنین امکانی برخوردار نیستند یاحداقل از نظر فکری و مدیریتی و برنامهریزی درحال حاضر این امکان را ندارند و عدم ایجاد تغییر و تحول در آنها مصرف کننده آگاه را دچار تردید وتاخیر درخرید نموده است و از ورود سرمایه گذار نخبه داخلی و خارجی به این بخشها جلوگیری نموده است .

 

بروکراسی اداری و سوء استفاده‌های موجود، امکان بهبود شرایط صنعت را به حداقل رسانده است

   امیرحسن مهرجو مدیر بازاریابی گروه صنعتی مینو در پایان درباره ی چشم انداز آینده به خبرنگار ما گفت: در مجموع تابعیت بسیار زیاد اقتصاد از سیاستها و عوامل غیراقتصادی درکشور، امکان برخورداری از یک طرح جامع و زمانبندی شده برای بهبود وضعیت اقتصادی وخروج از رکود را از بین برده یا بسیارسخت نموده و بروکراسی اداری و سوء استفادههای موجود در وضعیت فعلی، امکان بهبود شرایط صنعت را به حداقل رسانده است./ فودنا

(چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶) ۰۹:۵۷پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید