یکشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۹۵ / ۰۱:۱۰
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۶۹۰۹۱
گزارشگر : ۱۰۰۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...

گزارش تصویری پانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی مازندران -قائمشهر 95

به گزارش فودنا، پانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی استان مازندران در حالی کار خود را طی 5 روز از 22 الی 26 آذر به پایان رساند که این نمایشگاه با استقبال مشارکت کنندگان، مردم و مسئولان و با اجرای برنامه های متنوع مردمی و صنعتی همراه بود.

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 50

تقدیرنامه های نمایشگاه صنایع غذایی مازندران

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 49

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 44

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 53

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 48

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 48

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 43

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 52

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 47

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 42

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 51

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 46

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 41

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 50

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 45

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 40

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 39

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 34

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 34

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 29

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 38

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 33

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 37

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 28

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 32

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 27

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 36 

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 31 

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 26  

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 35

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 30

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 25

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 19

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 14

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 18

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 13

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 22

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 17

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 21

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 16

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 20

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 11

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 20

mazand foodex 2016 - نمایشگاه صنایع غذایی مازندران 95 15

(یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵) ۰۱:۱۰

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها