پنج شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶
۱۶:۴۲


نام : نام خانوادگی :
شماره شناسنامه : تاریخ تولد :
جنسیت :      مرد      زن پست الکترونیکی :
میزان تحصیلات : رشته تحصیلی :
شغل : شهر محل سکونت :
نشانی : تلفن :
تلفن همراه :
نام کاربری :

میزان اطلاعات و آگاهی های صنایع غذایی :       خوب       متوسط       ضعیف

سوابق و تجربیات کاری :

میزان اطلاعات و آگاهی های خبرنگاری :       خوب       متوسط       ضعیف

سوابق و تجربیات :

سوابق و تجربیات خبرنگاری :

فکر می‌کنید در چه موضوعی می‌توانید برای خبرگزاری صنایع غذایی ایران، خبر یا مقاله تهیه و ارسال نمایید؟


* : ضروری